laatste nieuws

Schoolgidsen
jaarverslag 2015
Picasso bij De Haafakkers
Suntewerfert sluit samenwerkingsovereenkomst met Nannies
Passend Wijs
ippon zoekt invallers
 
zoeken
 

scholen

Driel
Elst
Heteren
Huissen
Valburg
 
 
 nieuws > laatste nieuws
 


Schoolgidsen   13-09-2016

Schoolgidsen 2016-2017

De gidsen staan online. Klik om ze te lezen.


jaarverslag 2015   11-07-2016

Jaarverslag 2015

Het jaarverslag over 2015 is op 15 juni door de Raad van Toezicht goedgekeurd. Klik hier om de tekst te lezen.


Picasso bij De Haafakkers   20-04-2016

Picassoproject bij de Haafakkers

Het Picassoproject bij De Haafakkers heeft De Gelderlander gehaald. Begin april is een aantal van de kunstwerken aan de muur van de school bevestigd. Twee kunstwerken zijn door Linde en Indi van groep 7 overhandigd aan Eddy Verrips, College van Bestuur van SKO Batavorum. Zijn kamer kon wel wat frisse kleur gebruiken.

 


Suntewerfert sluit samenwerkingsovereenkomst met Nannies   06-04-2016

Basisschool Sunte Werfert sluit samenwerkingsovereenkomst met Kinderdagverblijven Nannies

Op 6 april hebben beide partijen een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.
Een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen kan het beste gewaarborgd worden door nauwe contacten tussen kinderopvangorganisatie en school. Beide organisaties nemen in de samenwerking de volgende initiatieven:
 • het organiseren van gezamenlijke activiteiten tussen school en kinderopvangorganisatie;
 • het delen en overdagen van relevante informatie met betrekking tot de aan partijen toevertrouwde kinderen en het samenwerken met betrekking tot eventueel benodigde zorg;
 • het uitdragen van de samenwerking naar derden;
 • het op bestuurlijk niveau afstemmen van beleid en ambities.
Dit alles met het doel een gezamenlijke positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de aan de zorg van partijen toevertrouwde kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar.
 


Passend Wijs   02-02-2016

Overdrachtsprocedure PO/VO

Passend Wijs heeft ons verzocht een aantal documenten online te zetten met betrekking tot de overdrachtsprocedure primair onderwijs (PO) - Voortgezet Onderrwijs (VO)
Klik op deze zin om de informatie te lezen.


ippon zoekt invallers   21-12-2015

IPPON zoekt invallers

Invallers worden bij ons ingezet via de invalpool van IPPON Personeelsdiensten.Zij zoeken nieuwe invallers. Via 

http://www.ippon-personeelsdiensten.nl/werken-bij-ippon/aanmelden-als-invaller kunt u zich bij hen aanmelden. verhuisbericht   09-12-2015Strategisch beleidsplan   04-11-2015

Strategisch beleidsplan SKO Batavorum 2015-2019

Er  een nieuw strategisch beleidsplan gemaakt. Het is met trots gepresenteerd aan alle medewerkers van SKO Batavorum. Voor de ouders/verzorgers van onze leerlingen is een verkorte versie verschenen en aan hen uitgedeeld.


samenwerking stisamo & batavorum   21-09-2015

Bestuurlijke samenwerking SKO Batavorum en StisamO

Samen groeien in uitdagend onderwijs, in kwaliteit van onderwijs, in professionalisering van medewerkers in relatie met de omgeving
Op 16 september 2015 hebben beide stichtingen een intentieverklaring ondertekend met de volgende tekst:
 
Inleiding
 
StisamO en SKO Batavorum zijn gezonde onderwijsorganisaties met basisscholen in de gemeenten Overbetuwe en Lingewaard. Beide besturen werken op diverse terreinen samen, o.a. binnen het gemeentelijk onderwijsbeleid, de brede scholen in Overbetuwe, de Vervangings- en mobiliteitspool IPPON, samenwerkingsverband Passend Wijs en de samenwerkingsschool De Kameleon. Beide besturen willen met het oog op de toekomst de krachten bundelen.
 
Krachtenbundeling door verdergaande samenwerking
De Raden van Toezicht en bestuurders hebben met elkaar gesproken over de toekomst van beide organisaties met als doel het onderwijs continu te verbeteren. Zij hebben geconcludeerd dat verdergaande bestuurlijke samenwerking, met als mogelijk eindpunt een besturenfusie, een toegevoegde waarde biedt. Dat betekent:
 
Samen groeien in uitdagend onderwijs, in kwaliteit van onderwijs, in professionalisering van medewerkers en in relatie met de omgeving.

 Wat gaan we doen: 
 • Wij gaan ons ontwikkelen naar krachtige, toekomstgerichte scholen, met als uitgangspunt behoud van eigen identiteit en onderwijsconcept;
 • Professionaliseren en versterken van de ondersteuning/begeleiding van de scholen;
 • Behouden van keuzemogelijkheden voor leerlingen en hun ouders in Overbetuwe en Lingewaard;
 • Focussen op onderwijs(vernieuwing) en innovatie;
 • Professionalisering van medewerkers (bijv. eigen kweekvijver voor academisch geschoolde leraren, professionele leer-en werkgemeenschap, loopbaanontwikkeling);
 • Versterken van het bestuurlijk vermogen;
 • Een stevige, volwaardige gesprekspartner zijn in de regio;
 • Het effectief en efficiënt benutten van schaalvoordelen: spreiding van risico’s, voldoende leerlingvolume met als gevolg voldoende middelen om de kwaliteit van onderwijs te waarborgen (óók op de kleine scholen); 
Intentieverklaring
 
Besturen spreken onderstaande intentie uit in het perspectief van verdergaande bestuurlijke samenwerking met als mogelijk eindpunt een besturenfusie: uit een besturenfusie ontstaat een krachtige en professionele organisatie, die efficiënt en flexibel kan inspelen op toekomstige ontwikkelingen.
 
De besturen en raden van Toezicht van SKO Batavorum en StisamO spreken met instemming van de beide Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden samen de intentie uit om: 
 1. vanaf 1 september 2015 te starten met een onderzoekstraject naar de mogelijkheden en gevolgen van verdergaande bestuurlijke samenwerking per 1 januari 2017;
 2. per 1 januari 2016 te starten met de samenwerking van de stafbureaus van beide organisaties op één centrale locatie in de gemeente Overbetuwe.
   
  Elst, 16 september 2015